Kubilas.lt elektroninėje parduotuvėje perkant prekę lankytojų gali būti prašoma pateikti asmeninę informaciją. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama Parduotuvėje yra renkama tam, kad:

- Apdorotumėme pirkėjo prekių ar paslaugų užsakymus.

- Išspręstumėme problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu.

- Būtų įvykdyti kiti sutartiniai įsipareigojimai.

Mes neparduodame, neišnuomojame bei kitaip neplatiname turimų asmens duomenų jokioms trečioms šalims ir neketiname to daryti ateityje.

 

Mokant pinigų pervedimo būdu iš el. banko sąskaitos ar perlaida iš užsienio pinigų saugumas užtikrinamas pinigų transakcijas vykdančių įstaigų (pvz: banko ir t.t.), tų šalių, Lietuvos ir ES teisės aktų.

 

kubilas.lt komanda